مدیریت همایشها و کنفرانس ها

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل


Skip Navigation Links
 

 

همایش ملی مدیریت داده های عظیم در علم اطلاعات و دانش شناسی  (وب سایت رسمی همایش)

 

محوره های همایش :

 • داده های عظیم در علم اطلاعات و دانش شناسی فرصتها و تهدیدها
 • نقش کتابداران در انتخاب، مدیریت، سازماندهی و اشاعه داده های عظیم
 • مدیریت دانش داده های عظیم
 • ذخیره و بازیابی داده های عظیم
 • فراهم آوری و یکپارچه سازی داده های عظیم
 • محرمانگی، یکپارچگی و حفاظت داده های عظیم
 • فراداده، رده بندی مردمی(Folksonomy) و هستی شناسی(Ontology) برا ی داده های عظیم
 • داده های عظیم و مصور سازی 
 • شیوه استناد به داده های عظیم
 • داده های عظیم، علم سنجی یا دگر سنجی(Altmetrics)
 • شبکه های اجتماعی و داده های عظیم
 • وب معنایی و داده های عظیم
 • داده کاوی داده های عظیم
 • نرم افزارها و اپیکیشن ها
 • استانداردها و پروتکل ها

 

تاریخ های مهم

- تاریخ ارسال چکیده ها   95/7/30

- اعلام نتیجه داوری چکیده ها  95/8/15

- تاریخ ارسال اصل مقاله ها   95/9/30

- اعلام نتیجه داوری مقاله ها 95/10/20

-تاریخ برگزاری همایش : 7 اسفندماه 95

 

 • جهت ارتباط با دبیر اجرایی همایش و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی babolknowledgegroup@gmail.com تماس حاصل فرمایید.
 • کانال تلگرام همایش https://telegram.me/managbigdataiaubabol